maj 2024

Nyheder

Regnskab for 2023

Resultatopgørelse for 2023 2023 Note kr. Kontingent, medlemmer 72.000,00 Andre indtægter 1.000,00 Andre udgifter 0,00 Samlet indtægter 73.000,00 PBS, opkrævningsgebyr 1.298,13 Gebyr, bank 4.161,75 Forsikring, bestyrelse 1.991,75 Grønne områder inkl. græsslåning 0,00 Vedligeholdelse af legeplads 0,00 Bestyrelsesmøder, generalforsamling 0,00 Kontorartikler 0,00 Gebyr, webhotel 1.420,00 Arrangementer (Fastelavn, Sct. Hans mm.) 0,00 Diverse 205,24 Samlet udgifter 9.076,87 Resultat før renter 63.923,13 Renteindtægter

Nyheder

Ordinær Generalforsamling

10. juli 2024 kl. 19.00-20.30 Ordinær generalforsamling Grundejerforening Buskelund Kære alle grundejere. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Buskelund grundejerforening og dagsorden. Generalforsamlingen afholdes mandag den 10. Juni 2024 kl. 19.00-20.30 Adressen er Buskelundtoften 5 (Kilden, ved hovedindgangen) Dagsorden til generalforsamling: 1. Valg af dirigent og referent                              Bestyrelsen foreslår Allan Kobæk 2. Beretning fra bestyrelsen. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer