Close
Login
Velkommen PDF Udskriv

oversigtsfoto1 

Dette er grundejerforeningen Buskelunds hjemmeside. Vi er en stor grundejerforening, som dækker både Buskelundvænget og Buskelundhøjen i det nordvestlige Silkeborg.

Vi vil med denne side gerne informere og formidle oplysninger til gavn for grundejer-foreningens medlemmer og andre interesserede.

General forsamling d. 23/6 kl 1830

Sankt Hans d. 23/6 kl 1900

Foto og info fra tidligere arrangementer:

Fastelavn 2015 - foto

Bagagerumsmarked 2014 - foto
Sankt Hans fest 2014 - foto
Frank Borch ved generalfors. 2014 - Slideshow
Fastelavnsfest 2014 - foto
Sankt Hans fest 2013 - foto

Fastelavnsfest 2013 - foto