Regnskab for 2023

Resultatopgørelse for 2023
2023
Notekr.
Kontingent, medlemmer72.000,00
Andre indtægter1.000,00
Andre udgifter0,00
Samlet indtægter73.000,00
PBS, opkrævningsgebyr1.298,13
Gebyr, bank4.161,75
Forsikring, bestyrelse1.991,75
Grønne områder inkl. græsslåning0,00
Vedligeholdelse af legeplads0,00
Bestyrelsesmøder, generalforsamling0,00
Kontorartikler0,00
Gebyr, webhotel1.420,00
Arrangementer (Fastelavn, Sct. Hans mm.)0,00
Diverse205,24
Samlet udgifter9.076,87
Resultat før renter63.923,13
Renteindtægter32,45
Renteudgifter0,00
Årets resultat63.955,58
Balance pr. 31.12.2023
2023
kr.
Skyldig kontingent0,00
Nedskrivning af skyldig kontingent
Indestående Jyske Bank139.138,49
Aktiver139.138,49
Egenkapital per 1.1.202375.182,91
Årets resultat63.955,58
Egenkapital139.138,49

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *